Gedachte

Elke glimlach die je op pad stuurt, keert weer tot je terug!
WELKOM

            ...bij de Trainingshop

Wij zijn gespecialiseerd in counsellingtrainingen. Begeleiders van mensen met een (hulp-)vraag bieden counsellingsvaardigheden een sterke basis in het gesprek. Veel mensen uit het onderwijs hebben deze training reeds gevolgd.  Counsellingvaardigheden zijn in diverse beroepen in te zetten. 

De counsellingtraining is een vaardigheidstraining waarbij het gaat om het aanleren van vaardigheden om hulpvragers de mogelijkheid te geven om te komen tot zoveel mogelijk eigen oplossingen. Door middel van een open, oprechte, betrokken, geïnteresseerde houding en een flinke portie luistertechnieken bij u als begeleider kunnen hulpvragers in een vertrouwelijk contact hiertoe komen. Het maken van verantwoorde eigen keuzes en daarmee het richting geven aan het eigen leven zijn centrale thema’s. Wel vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kant van de begeleider.

Het is vaak moeilijk om niet te denken voor de hulpvrager in plaats van om met de hulpvrager mee te denken. Echt actief luisteren en open staan en zo de hulpvrager gelegenheid te geven zich vrij te uiten blijken vaardigheden die nog veel aandacht verdienen.  De verleiding om in oplossingen voor de hulpvrager te denken is groot.

Het gaat vooral om de exploratie van problemen daarbij gebruik makend van vaardigheden als

  • open vragen stellen,
  • parafraseren (in eigen woorden de boodschap kort weergeven)
  • samenvatten.

Het lijken vanzelfsprekendheden tot je het ook moet toepassen. Elke bijeenkomst is er gelegenheid om de geboden theorie in praktijk te brengen.

Deelnemers van de counsellingtainging zullen elkaar counsellen terwijl men feedback krijgt van de observant. De hulpvragers spelen geen rollen en zullen iets van zichzelf inbrengen. Geen rollen spelen en ook in de oefensituatie echt zijn wordt niet altijd als even makkelijk ervaren. de ervaring leert dat uiteindelijk de deelnemers steeds opener en vertrouwelijker met elkaar worden. Zo zal de training ook een ondersteunende functie naar vragen en problemen in de praktijk krijgen. Echtheid en openheid krijgt hierdoor een andere betekenis.

 

GLIMLACH...

16.jpg